Select Page

Disclaimer

Disclaimer voor www.enjoydivinenature.com

 

Enjoy Divine Nature (Kamer van Koophandel: 59588373 ) verleent u hierbij toegang tot www.enjoydivinenature.com (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Enjoy Divine Nature  behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

Enjoy Divine Nature spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Enjoy Divine Nature.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Natuurlijk een gezonde huid.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Enjoy Divine Nature nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Enjoy Divine Nature.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Enjoy Divine Nature, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

 

Overig

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (https://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd